TIBBİ TAHLİL LABORATUVARLARI HAKKINDA BİLGİ

Hastalıkların tanısı, tedavisi için bilgi edinmek adına, sağlık durumu değerlendirmesi yapan araştırmalar tıbbi laboratuvarlarda yapılır. İnsan vücudundan alınan örneklerle biyolojik, mikrobiyolojik, kimyasal, immünohemotolojik ve daha pek çok analizin yapılması için birbirinden farklı tıbbi laboratuvar kullanılır. Burada yapılan analizler, ölçme, tayin etme ve bunun haricinde mikroorganizmaların, çeşitli maddelerin yokluğunu, varlığını açıklamaktadır. TIBBİ TAHLİL LABORATUVARLARI HAKKINDA BİLGİ

Buna göre tıbbi laboratuvar hizmetleri hastalığın tanınması için gerekli olup, bütün laboratuvar çalışanlarının, hastaların ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. Güvenlikle ilgili çalışmaların eksiksiz yerine getirilmesi, etik değerlerin korunması, bunun haricinde hastanın hazırlığı ve numune alınması, numunelerin taşınması, depolanması, işlenmesi, analiz yanında geçerliliği, yorumlanması, raporlanması ve tavsiyeleri içermektedir. Her tıbbi laboratuvarda uzman ekibine gerekli eğitimi ve bilimsel çalışma alanı yaratılmalıdır. Laboratuvarların güncel disiplinler tarafından kullanılması da tasarlanırken, diğer disiplinler ve hizmetlere de yararlı olabilmektedir.

TIBBİ TAHLİL LABORATUVARLARI HAKKINDA BİLGİ

Şeker, kolestrol, ürik asit gibi değerlere bu şekilde bakılır. Mantar, virüs, parazit gibi tahlillerse mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılmaktadır. Ameliyatlardan ve cerrahi girişimlerden alınan parça örnekleri patoloji laboratuvarlarına gönderilir. Organ ve doku bağışın yapılırken, dokuların ve organların uyuşup uyuşmadığına bakmak, doku tipi laboratuvarlarının işidir. Genetik laboratuvarları ise tüm genetik tahliller için çalışma alanı olmaktadır.

Tıbbi laboratuvarlarda, tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü mezunları gerekli testleri yapar, tahlil sürecini doğru yürütür, gereken raporları hazırlar. Laboratuvarlarda kullanılan cihazların bakımı, onarımı da bölüm mezunlarına aittir.