Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Yapılan Testler 

 

Tahlil, optimum sonuçların elde edilmesi için numunelerin tekrar tekrar analizinin yapılmasıdır. Tıbbi Tahlil Laboratuvarı nerede olursa olsun bu amaç için kurulmuş bir kurumdur.

Testlerin Ana Başlıkları Genel Olarak Şunlardır:

 • Alerji testleri
 • Anemi
 • Artrit
 • Karın için yapılan testler
 • Kardiyak (Kalp Riski) Test

Bu testlerin alt başlıkları ise şunlardır:

 • CBC / Toplam Kan Hücresi Sayımı
 • Kapsamlı Metabolik Testi CMP)

Bu test böbrek, karaciğer ve elektrolit ve asit / baz dengesinin yanı sıra, kan şekeri ve kan proteinlerinin mevcut durumunu teşhis etmek için gereken 14 test grubundan oluşur. Anormal sonuçlar ve özellikle de anormal sonuçların kombinasyonları, ele alınması gereken bir sorunu gösterebilir.

  • Glikoz (Şeker Hastalığı)
  • Böbrek (Böbrek)
  • Karaciğer testi (Hepatik)
  • Elektrolitler
 • Diyabet
  Kanınızı test etmenin yanı sıra Hemoglobin A1c seviyenizi ölçmek için glükoz ve taramayı, diyabet durumunuzu anlamanıza yardımcı olmak için sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi önemli elektrolit seviyelerini de test etmek gerekebilir.
 • İlaç Tarama Testi(kokain, opiatlar, amfetaminler, esrar)
  Bu ilaç testi kanı, aşağıdaki ilaçların varlığına göre kontrol eder: Amfetaminler (amfetamin, metamfetamin), barbitüratlar (amobarbital, butalbital, pentobarbital, fenobarbital, secobarbital, benzodiaz) flurazepam, flurazepam, diazepam), kanabinoidler (esrar), kokain (kokain, benzoilekgonin), opiatlar (kodein, morfin) ve fensiklidin.
 • Elektrolitler testi
 • Östrojen testi
 • Sağlık profilleri (Erkek ve Kadın sağlığı)
  Erkek Kapsamlı Sağlık Profili İçin Olan Testler

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı içinde bu mega profil, aşağıdakileri içeren 40’ın üzerinde test içerir:

  • Tam Kan Sayımı (CBC)
  • TSH ile Tiroid Profili
  • Lipit profili
  • Karaciğer Profili
  • Böbrek Testi
  • Sıvılar ve Elektrolitler
  • Diyabet (şeker metabolizması)
  • PSA

Kadınların Kapsamlı Sağlık Profili İçin Olan Testler
Tıbbi Tahlil Laboratuarı içinde bu mega profil, aşağıdakiler dahil 40’tan fazla test içermektedir:

  • Tam Kan Sayımı (CBC)
  • TSH ile Tiroid Profili
  • Lipit profili
  • Karaciğer Profili
  • Böbrek Testi
  • Sıvılar ve Elektrolitler
  • Diyabet (şeker metabolizması)
  • Demir, toplam
  • Kalsiyum
  • Fosfor
   Kalp hastalığı ve inme için majör risk faktörlerini belirler
  • Karaciğer ve böbrek fonksiyonu
   • Demir için anormal derecede düşük bir test sonucu demir eksikliği anemisini gösterebilir.
   • Kalsiyum ve fosfor, kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi için gereklidir.
 • Böbrek (Böbrek Fonksiyonu) Testi
  Bu test seti böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Test şunları içerir: Albumin, Kan Üre Azotu (BUN), BUN: kreatinin oranı, kalsiyum, toplam karbon dioksit, klorür, kreatinin, glukoz, fosfor, potasyum ve sodyum.
 • Karaciğer Testi (ALT, AST, ALP, GGT, LDH, Globulin)
  Karaciğer vücutta önemli bir organdır. Birçok toksik ilaç, alkol kullanımı, karaciğer hasarı, bazı kanser ve hepatit karaciğeri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu test temel hepatik profilden oluşur:

  • Albümin
  • Alkalin fosfataz
  • Alanin Transaminaz (ALT) (SGPT)
  • Aspartat Transaminaz (AST) (SGOT)
  • Bilirubin, Toplam
  • Billirubin, Doğrudan
  • Protein, Toplam
 • Tiroid testi
  Tiroid problemleri için genel tarama tipik olarak Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) için kan testini içerir. Bununla birlikte, daha fazla bilgi toplamak için başka kan testleri de yapılabilir. Tiroid Test testi şunları içerir: Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH), Serbest tiroksin indeksi (FTI), tiroksin (T4) ve tiroid hormonu bağlama oranı. (T3 alımı).
 • Lipid testi
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Testi
  • Klamidya
  • HIV
  • Frengi
  • Belsoğukluğu
  • Hepatit

Bu test ölümcül olabilen veya kalp, böbrekler ve beyin dahil diğer organlara zarar verebilecek STD’yi tarayabilir. STD’ler, infertilite, ektopik veya tubal gebeliklerin ve insan pappilloma virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinin başlıca nedenlerindendir.

 • Diğer testler
 • Hepatit ABC ekranı
 • Kolesterol: HDL, LDL ve Trigliseritler
 • PSA
 • İdrar tahlili
 • Kan grubu
 • Göçmenlik Testi: HIV, Sifiliz (RPR)