Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Hakkında

Tıbbi tahlil laboratuvarı adından da anlaşılacağı üzere hastalığın nedeni ya da hastalığın ne olduğunun belirlenmesi için yapılan tetkiklerin olduğu kurumlardır. Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Hakkında

Bu kurumlarda alanında uzman biyologlar, doktorlar, laborantlar çalışır ve bu merkezlerde aşağıda adı geçen kimi tahliller ve daha fazlası yapılır.

  • Kan tahlilleri
  • İdrar tahlilleri
  • Kanser taramaları
  • Mikrobiyolojik testler
  • Hamilelik testleri
  • Şeker tahlilleri
  • Ürolojik tahliller
  • Patolojik tahliller ilk anda söylenebilecek olan tahlillerdir.

Bu tahlililer bazen hepsi bir merkezde yapılabilir iken bazıları sadece belli başlı merkezlerde yapılmaktadır. Rakamlar ise toplam tahlil sayısına, ilgili merkeze ve yapılacak tahlile göre değişir. Kan tahlilleri bile kendi içinde alt başlıklara ayrılır ve her birinin birim ücretleri farklılık gösterir. O yüzden rakam vermek olası değildir.

Tıbbi tahlil laboratuvarı bazen ilgili merkezin-hastanenin kendi bünyesinde iken bazen kurumun bünyesinde ilgili tahlil için yeterli alt yapı olmadığı için dışarıda bu işi yapan merkezlere de kişiler gönderilebilmektedir.

Sonuçta böylesi bir yerin ister hastane bünyesinde kurulması, ister dışarıda özel olarak açılması için belli başlı bir takım kriterler vardır. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak açılması gereken yerlerdir. Öyle rastgele açılabilecek yerler değildir. Toplam alandan çalışacak uzmanların niteliğine kadar belli başlı temel kriterler bulunur.