Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Çalışmaları

Hastalıkları teşhis ederken, muayenenin yanında, en önemli nokta elbette tahlildir. Özellikle bazı önemli hastalıkların doğru teşhis edilmesinde, tahlile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da özellikle hastanelerin tıbbi tahlil laboratuvarlarında ya da özel tahlil laboratuvarlarda yapılmaktadır. Tıbbi tahlil laboratuvarları, insan sağlığı üzerinde çalışmalar yapmakta olduğu için çok hassas ve önemli konudur. Ülkemiz bu konuda hem çok duyarlı hem de dünya çapında çalışmalarıyla, pek çok ülkeden daha ileridir. Hem yetişmiş tıbbi tahlil laboratuvar teknisyenleri hem de son teknolojik cihazların kullanılmasıyla, hastalıkların erken ve doğru teşhisini yapmak günümüzde çok daha hızlı ve kolay olmaktadır.

Önemli hastalıklar söz konusu olduğunda tahlil sürecinin hem hızlı olması hem de doğru analiz edilmesi en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda tıbbi tahlil laboratuvarlarının ekibinde çalışanlarına büyük görev düşmektedir. Çünkü analiz aşaması, bir hastalığın teşhis edilmesinin ilk aşamasıdır. Tahlil yanlış çıktığında bütün hastalık sürecinin ve seyrinin değişeceği de unutulmamalıdır. Hastalar, bu aşamada psikolojik olarak da tedirgin bir bekleyişe girerken, tıbbi tahlil laboratuvarı çalışanları, tahlil sonucu almanın her aşamasında hastalar bilgi vererek, gerek telefonla gerekse yüz yüze hastaları psikolojik olarak rahatlatarak, en önemli aşamalardan birini psikolojik olarak hastalara geçirtmiş olurlar. Bu nedenle hastalık sürecinin en iyi atlatılmasında da, laboratuvarlara yine büyük görev düşmektedir. Hijyen bir tahlil laboratuvarında en önemli kuraldır denilebilir.

İnsanların bu kadar önemli hayati süreçlerinde mutlaka hijyenik çalışma yapılmalı, hastadan tahlil alınmasından analizine kadar tüm sürecin titizlikle tamamlanması sağlanmalıdır. Özellikle hastadan tahlil alma aşamasında, hastanın enfeksiyon kapmaması, herhangi bir hastalığı daha fazla tetikleyici bir durum söz konusu olmaması adına bu konuda elemanların çok hassasiyetle çalışması önemlidir. Kan tahlili aşamasında, iğnenin kullanımından, idrar tahlilinde idrarın yapılacağı plastiklerden, a’dan z’ye her noktanın hastanın sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenmesi hayati önemdedir. Tahlil sonuçlarının uzmana ulaştırılması konusunda ne kadar sistemli çalışılırsa, hasta psikolojik olarak endişelerinden uzaklaşmış olur. Bir yandan da eğer bir hastalık söz konusuysa, tedavisi ile ilgili çalışmalara bir an önce başlanmış olur. Bu da vakit kaybetmemek adına çok önemlidir. Her hastalık farklı laboratuvarlarda tahlil edilir. Bu nedenle tahlil için nereye gidileceği de doğru saptanmalıdır.

https://www.invitro.com.tr/akredite-edilen-tibbi-laboratuvarlar/