Tıbbi Tahlil Laboratuarı Hakkında

Tıbbi tahlil laboratuarı kurulumu esnasında uygulanacak sistem sırası ile şu biçimdedir ;

• Laboratuarın yasal mevzuat ve standartlara uygun proje çizilir
• Laboratuarda kullanılacak ekipmanların uluslararası kalibrasyon sistemlerinin belirlenir
• Laboratuarda kullanılacak malzemelerin girdi kontrollerinin yapılarak laboratuar akreditasyonuna hazır hale getirilir
• Laboratuar malzemelerinin teknik şartname yazılır
• Laboratuarda çalışacak personele laboratuar yönetimi ve laboratuar yönetmeliği ne uygun eğitimler verilir

Böylesi Bir Laboratuar Nasıl Kurulur?

Tıbbi tahlil laboratuarı kurulumunda dikkat edilecek en önemli husus esnek bir yapıya sahip olması gerekir. Laboratuar yerleşim durumunda yeni eklenebilecek ekipmanlar ve cihazın uyumu ile laboratuar yönetimi konusunda sıkıntı yaratılmama gerekir. Öncelikle laboratuar tasarımı yapılırken yer değişikliğine olanak veren portatif bölmelerin ve yapı sistemlerinin düşünülmesi gereklidir. Aynı zamanda oluşabilecek tehlikeleri en aza indirecek önlemlerin önceden planlanarak laboratuar kurulumunun uygulanması gerekli olan bir durumdur.

Laboratuar Yönetimi
Tüm tıbbi tahlil laboratuarı ekipmanlarının kalibre edilebilir seçilmesi ve rutin olarak kalibrasyon işleminin yapılması gereken en temel durumdur. Faaliyet sahasında standart işletim prosedürleri belirlenerek, laboratuvar yönetmeliği göze alınarak laboratuar yönetmeliğine ve laboratuar yönetimine uygun işletilmesi gerekmektedir. Bir laboratuar bir takım özel testleri veya farklı türdeki testleri gerçekleştirme yetkinliğine haiz olduğunun tanınmasıdır.
Laboratuar Çalışma Alanı
Laboratuar özel olmalıdır, laboratuar yönetmeliğine uygun olması gerekir. Gereksiz hiçbir malzeme ve cihaz bulundurulmamalı. Tüm kapılar kapanabilir olmalı ve pencereler sadece gerekli durumlarda kullanılmalı. Tüm kapı girişlerinde tehlike uyarı levhaları eksiksiz ve net anlaşılır şekilde yerleştirilmeli.

Laboratuar Tezgâhları
Ahşap ve gözenekli malzemeler laboratuar tezgahları içinde tercih edilmemektedir. Isı ve kimyasallara dayanıklı malzemelerden imal edilmiş ürünler tercih sebebidir. Kimyasal dezenfektanların zarar veremeyeceği malzemeler kullanılmalı.

Laboratuar Lavaboları
Lavabolar işlevsel olmalı. Sabun ve kağıt havlu kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulmalı. Radyoaktif maddelerin durulanması ayrı lavabolarda yapılmalı. Acil göz yıkama için gerekli mekan ve malzemelerin bulundurulması önerilir. Lavaboları kullanacak herkes için ayrı eldiven bulundurulmalı.
Laboratuar Mobilyaları
Gözenekli olmayan pürüzsüz yapıdaki malzemeler seçilmeli. Kolay temizlenebilir özellikteki materyallerden imal edilmiş mobilyalar tavsiye edilir. Temizlemesi zor veya kumaş ihtiva eden malzemelerden kaçınılmalı.

Atık Konteyneri
Laboratuvarlarda sıradan çöp kutusu kullanılması yasaktır. Kimyasal, biyolojik , ve radyoaktif sepetleri ayrı düşünülmeli.
Otoklav
Biyolojik atık ortaya çıkaracak olan laboratuarda daha önceden belirlenmiş özelliklere ve büyüklüğe sahip otoklav tesisi bulunması gerekir

Biyogüvenlik Emniyet Kabinleri
Biyolojik düzeyde faaliyet gösterileceği durumlarda laboratuar açmak için gerekli yükümlülükler arasındadır. Bu kabinler sertifikalı olmalı ve bir gaz hattına mutlaka bağlanması gerekir. Çift amaçlı biyo güvenlik kabinleri (kimyasal duman bacaları ile) kesinlikle kullanılmamalı.

Santrifüjler
Biyolojik malzemelerle beraber kullanıldığında (aerosollerin serbest kalmasını önlemek amacıyla) emniyet kapları ile desteklenen donanımlar tercih edilmeli. Laboratuar buzdolapları ve derin dondurucular, patlama oluşturabilecek ve düşük sıcaklıklarda yanabilen malzemeler yerleştirilmemeli.
Kimyasal Çeker Ocaklar
Kimyasal yanıcı, toksit taşıyıcı, uçucu kimyasallara yönelik onaylı ve kimyasal duman kapağı ile sınırlı olmayan cihazlar yerleştirilmeli.

Yanıcı Sıvı Depolama Kabinleri
400 metrekare bir odada maksimum 30 litre yanıcı sıvı bulundurulabilir. Kapalı bir mekanda ise maksimum 60 litre yanıcı sıvı saklanabilir.

Kimyasal Depolama Kabinleri
Metal, polietilen veya diğer kimyasal maddelere dayanıklı ürünlerden imal edilmeli. Gaz Kabinleri; Havalandırılabilen alanlara yerleştirilmeli.