Tıbbi Tahlil Laboratuarı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tıbbi Tahlil Laboratuarı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tıbbi tahlil laboratuarı konusu geniş kapsamlı bir konudur ve aşağıda bu konuda temel bilgilere yer verilmiş durumdadır.

Hastanelerde tıbbi tahlil laboratuarı organizasyonları tüm biyolojik numunelerin laboratuar testlerinin yapılmasını ve raporlandırılmasını sağlayan birimlerdir. Günümüzde laboratuar çalışmalarında hedef, test isteklerinin yapılmasından sonuçların ilgili yerlere ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmaktır. Bu sürenin önemli bir bölümü (%55-60) preanalitik evredir. Laboratuar informasyon sistemi (LĠS) ve Hastane Otomasyon Sistemlerinin (HOS) geliştirilmesiyle bu süreler ideal zamanlara yaklaşmıştır. Hastanelerde laboratuar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Test sonuçlarının eksik çıkması, kaybolması, test öncesi uyulması gereken kurallara uyulmaması, yanlış numune kabı seçimi, yetersiz örnek alınması, yanlış test gününde hastaneye gelinmesi, eksik test girişi yapılması vb en çok karşılaşılan sorunlardır.

Tıbbi Tahlil Laboratuarında Sıklıkla Yapılan Testler

Gerek hastane için gerek özel olan tüm tıbbi tahlil laboratuarı bünyelerinde aşağıda ifade edilen testler yapılmaktadır.

Bu testler ana bir başlığın alt başlığında yapılan genel testlerdir. Kişinin sağlık durumuna dair temel bilgiler verirler.

 1. Alanin Aminotransferaz (ALT) Serum
 2. 2 Albumin Serum
 3. 3 Alkalen Fosfataz (ALP) Serum
 4. 4 Amilaz Serum
 5. 5 Aspartat Aminotransferaz ( AST) Serum
 6. 6 Bilirubin (Direkt) Serum
 7. 7 Bilirubin (Total) Serum
 8. 8 Demir (Fe) Serum
 9. 9 Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC) Serum
 10. 10 Fosfor (P) Serum
 11. 11 Gama Glutamil Transferaz (GGT) Serum

1 .12 Glikoz Serum

 1. 13 HbA1c Tam Kan
 2. 14 HDL Kolesterol Serum

1 .15 Kalsiyum (Ca) Serum

 1. 16 Kan Üre Azotu (BUN) Serum

1 17 Klorür (Cl) Serum

 1. 18 Kreatin Kinaz (CK) Serum
 2. 19 Kreatinin Serum
 3. 20 Laktat Dehidrogenaz (LDH) Serum
 4. 21 LDL Kolesterol Serum
 5. 22 Potasyum (K) Serum
 6. 23 Sodyum (Na) Serum
 7. 24 Total Kolesterol Serum
 8. 25 Total Protein Serum
 9. 26 Trigliserid Serum
 10. 27 Ürik Asit Serum