Tahlil Çeşitleri Hakkında

Herhangi bir hastalık sebebiyle doktora gittiğimizde ya da şüpheli bir hastalık durumunda tahlil yapılmadan hibir teşhis konamaz. Birçok hastalığın teşhisinde, farklı tahlil çeşitleri vardır. Teknolojik gelişmeler sayesinde tahlil çeşitleri de artış göstermektedir. Tahlil Çeşitleri Hakkında

Sadece tahlillere bakılarak, muayene yapılmadan da hastalık teşhisi konulması mümkün değildir. Bu tahlil çeşitlerinin en yaygın olanı kan tahlilidir diyebiliriz. Kan tahlili, birçok sağlık sorununun teşhisinde kullanılmaktadır. 12 saat açlıkla yapılabilen bir tahlil türüdür. Kan tahlili çeşitleri diye sıraladığımız zaman, biyokimya, tümör, pıhtılaşma, hematoloji, hepatit, immünoloji, kan kültür, genetik olarak çeşitlendirmek mümkündür.

Dünyada milyonlarca kişiye hergün kan tahlili yapılmakta ve geniş bir yelpazede, her koşulda başvurulan bilimsel veriler bu şekilde elde edilmektedir.kromozom testi, önceden teşhis için çok önemli bir testtir ve kan tahlili ile yapılır. Tiroid ve kolestrol ölçümü yine kandan ölçülür.  Bu da sorunla ilgili önceden önlem alma avantajı sağlamaktadır. Diayebet teşhisi için mutlaka kan şekeri , hemoglobin A1c , gerekirse şeker yükleme tahlilleri yapılmalıdır. Gerektiğinde evden de kan alınabilmektedir. Bu tahliller muayene edilen insanların o anki sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, sağlığı yerinde olanlar içinse, ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunları hakkında bilgi vermektedir. İdrar tahlilleri ise, idrarda mikrobiyolojik ve biyokimyasal tahliller olarak bilinmektedir.

Tahlil Çeşitleri Hakkında

İdrar kültürü ve , tam idrar tahlili taze idrarla yapılabilen tahlillerdir. İdrar tahlilinin yapılma amacı, genel sağlık durumu değerlendirilmesi, hastalık takibi olarak bilinmektedir. Hamilelikte, ameliyat durumlarında, önceden rutin kontroller kan ve idrar tahlili ile yapılır. Mikroskopi tahlilleri de buna benzer. İdrarla, gaitadan ya da spermle yapılmaktadır. Mikroskopik incelemede idrardan küçük bir örnek alınarak, mikroskopla incelenir. Böbrekleri etkileyen, idrar yolunda herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda bilgi verir. Gaitada mantar teşhisi bu şekilde ortaya çıkar. MR, ultrason, bilgisayarlı tomografi, PET gibi uygulamalarla yapılan tahliller, radyolojik tahlillerdir. Biyopsiden sonra kanser teşhisi için uygulanan patoloji tahlillerine smear testi de dahildir. Kalp için EKG, anjigrofi eko, Eforlu EKG çekilmektedir. Kan tahlillerinin yanında kalp yetersizliği, koroner kalp hastalıkları, kalp kapağı hastalıkları, ritm bozuklukları sorunlarının teşhisinde kullanılmaktadır.