02164144455 - 05330922796

invitro@invitro.com.tr

Sebil İçme ve Kullanma Suyu Analizleri

Evinizde / İşyerinizde içme, kullanma suyu veya sebilleriniz temiz mi ? Mikrobiyolojik ve kimyasal olarak uygun mu?

Laboratuvarımızla irtibata geçerek iş yerinizde, evinizde veya kuyunuzdan inceleme yapılmasını talep edebilirsiniz. Sularınızda sağlığınızı tehtid edebilecek bakterilerin ya da kimyasalların olup olmadığı ve kullanıma uygunluğu tarafınıza rapor edilecektir.

İçme ve kullanma suları için özel kaplara talimatlara uygun şekilde sebil veya çeşmelerden alınan su numuneleri  laboratuvarımızda mikrobiyolojik güvenlik kabini içerisinde filtrasyon işlemine tabii tutulur. (Soldaki video) Böylece numume kabı içindeki tüm olası patojen mikroorganizmaların tamamı kültür ortamlarına transfer edilmiş olur. İçinden su numunesi geçmiş olan filtre kağıtları özel besiyerlerinde enkübe edilir ve bakterilerin koloni oluşturup oluşturmadıkları takip edilir. Üreme varsa üreyen mikroorganizmanın adının konabilmesi için idantifikasyon yapılır. Sonuçlar ilgililere rapor edilir.

Kahverengi numune kapları içerisinde Sodyum Tiyosülfat içerir ve kullanma sularındaki klor etkisini ortadan kaldırmayı amaçlar. İçme suyu için kullanılan plastik şişeler sadece steril olup, içerisinde katkı maddesi yoktur.

Kullanma Suyu Numune Kabı
İçme Suyu Numune Kabı