ULUSLARARASI STANDARTLARDA TIBBİ TAHLİL LABORATUVARLARI

Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında İdeal Çalışma Ortamı Nasıl Olmalı

Tıbbi tahlil laboratuarlarının doğru çalışması, etik disiplini, kaliteli hizmeti, hasta memnuniyetini gözeten yaklaşımı, sağlığı da beraberinde getiren olumlu özellikleridir. Güvenilir bir tıbbi tahlil laboratuvarında yeterli bilgi birikimi olan laboratuvar teknisyeni ve biyologlardan oluşan bir ekip ve uzman doktorlar çalışır. Laboratuarların cihaz ve ekipman alt yapısı eksiksiz olmalıdır. Kalite sistemi oturmuş, tıbbi teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, bilgilerini ve cihazlarını güncelleyen ve ekibini de bu bilgilerden faydalanması için ara ara eğitimlere tabi tutan tıbbi tahlil laboratuvarları, ticari amaçtan çok, sağlığı ön planda tutar. Tıbbi tahlil laboratuvarına gelen hasta güler yüzle karşılanmak, numunelerinin titizlikle ve hijyenik şartlarda uygun olarak alınmasını ister.

Test yapılmadan önce ön hazırlık gerekiyorsa bildirimi hastaya yapılır ve böylece hatalı sonuç verilmesi engellenir. Akreditasyonu sağlanmış olan özel tıbbi tahlil laboratuvarında hastaya telefon veya emaille test hatırlatma sisteminin yanı sıra evden kan, sıvı örneklerini alma hizmeti de bulunmaktadır. Hastanelerden, polikliniklerden, sağlık ocaklarından alınan numunelerin karışmadan ve geç kalmadan analiz alanına getirilmesi, sonuçlarının bildiriminin zamanında yapılması tıbbi tahlil laboratuvarlarının öncelikli görev alanlarıdır. Özel laboratuvarlarda olduğu gibi hastanelerde, sağlık ocaklarında, aile sağlığı merkezlerinde, polikliniklerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde hastadan örnek aldıktan sonra numaralandırılması, numuneler bozulmadan zamanında işlenerek laboratuvarlara hızlı ve güvenilir bir şekilde gönderilmesi esas alınmalıdır. İl dışında özel çanta ile hazırlanmış ve gönderilmiş örnekler tıbbi laboratuara ulaştırılır. Hasta laboratuvara gelmeden hastanın sonuçları bilgisayar ortamlarından takip edilebilir. Hastanelerde hastalardan alınan örneklerin toplanması, işlenmesi için kendi bünyelerinde tıbbi tahlil laboratuvarları bulunmaktadır.

Numunelerin Uygun Koşullarda Saklanması

Hemen test edilmeyecek numunelerin uygun koşullarda saklanması gerekir. Örneğin D vitamini için alınan kanın gün ışığı görmemesi sonucun doğruluğu için çok önemlidir. Kan pıhtılaşma faktörleri için numunenin buzlu ortamda taşınması gerekmektedir. Aksi halde düşük sonuçlar elde edilecektir.

Tam teşekküllü hastanelerin tıbbi tahlil laboratuvarları sonuçları web sayfasından görülebilir. Tıbbi tahlil laboratuvarları uluslararası standartlarda, mikrobiyoloji, hematoloji, onkoloji testleri, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, romatoloji testleri, nöroloji ve psikiyatri testleri, üroloji, kalın bağırsak, mide testleri, kemik erimesi, obezite, şeker, sperm analizleri, çocuk hastalıkları, check up gibi analizleri yapar.

7 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör