TIBBİ TAHLİL LABORATUVARINDA OLMASI GEREKEN KRİTERLER

Tıbbi tahlil laboratuvarı insanlarda, sağlığın değerlendirilmesi, hastalıkların önlenmesi, tanısı, takibi, tedavinin izlenmesi ve prognoz öngörüsü amacı ile insana ait biyolojik numunelerin veya dolaylı olarak ilişkili olduğu numunelerin incelendiği, sonuçların raporlandığı, gerektiğinde yorumlandığı ve ileri incelemeler için önerileri de içeren hizmetlerin sunulduğu kurumlardır. Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Hakkında

Bu kurumlarda alanında uzman biyologlar, doktorlar, laborantlar, laboratuvar teknikerleri çalışır ve bu merkezlerde aşağıda adı geçen tahliller ve daha fazlası yapılır.

Kan tahlilleri

İdrar tahlilleri

Kanser taramaları

Mikrobiyolojik testler

Hamilelik testleri

Şeker tahlilleri

Ürolojik tahliller

Patolojik tahliller

Bu tahlillerin bazen hepsi bir merkezde yapılabilirken bazıları sadece belli başlı merkezlerde yapılmaktadır. Ödenecek ücret ise toplam tahlil sayısına, uygulanacak yönteme ve yapılacak tahlile göre değişir. Kan tahlilleri bile kendi içinde alt başlıklara ayrılır ve her birinin birim ücretleri farklılık gösterebilir. Fiyat listesi yayınlamak ve reklam niteliğinde yayın yapmak Türk Tabipler Birliği ve Rekabet Kurumu tarafından yasaklanmıştır. Cezai yaptırımları vardır.

Tıbbi tahlil laboratuarı bazen ilgili hastanenin kendi bünyesinde iken bazen de kurumun bünyesinde ilgili tahlil için yeterli alt yapı olmadığı için dışarıda bu işi yapan merkezlere hastalarını veya kan örneklerini yönlendirilmektedir.

Sonuçta böylesi bir yerin ister hastane bünyesinde, ister dışarıda özel olarak açılması için belli başlı bir takım kriterler vardır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve güncellenen yönetmeliklere uygun olarak açılması gereken yerlerdir. Açılacak laboratuvarın fiziki şartları, işleyişi, kalite standartları, denetimlerin nasıl yapılacağı gibi hususlar olabildiğince detaylı şekilde yönetmeliklerde kurallara bağlanmış ve sıklıkla denetlenmektedir.

Tıbbi tahlil laboratuvarın fiziki alanı; tıbbi laboratuvar teknik alanı, destek alanları ve ofis alanları olmak üzere üç temel kısımdan oluşur ;

Tıbbi tahlil laboratuvar teknik alanı; tıbbi laboratuvar hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekli bütün donanım ve şartların sağlandığı ve tıbbi laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü yerdir.

Tıbbi tahlil laboratuvar destek alanları; en az bir numune kabul birimi, numune alma odası/alanı ve malzeme depolanması için uygun alandan oluşur. Bu alanlar, tıbbi laboratuvar teknik alanı ile fonksiyonel bir bütün oluşturacak şekilde düzenlenir.

Tıbbi tahlil laboratuvar ofis alanları; hasta kabul, bekleme yeri, sekretarya, tuvaletler, uzman odası ve personel dinlenme bölümleri gibi bölümleri içerir. Bu alanlar kurum içinde ortak kullanılabilirler. Ancak bu bölümler tıbbi laboratuvar teknik alanının içinde yer alamaz.

12 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör