TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI YAPILAN TESTLER

Tahlil, optimum sonuçların elde edilmesi için numunelerin analizinin yapılmasıdır. Tıbbi Tahlil Laboratuarı nerede olursa olsun, bu amaç için kurulmuş bir kurumdur.

Testlerin Ana Başlıkları Genel Olarak Şunlardır:

Alerji Testleri

Hematolojik Testler (CBC / Toplam Kan Hücresi Sayımı/Hemogram/Formül Lökosit)

Otoimmun Hastalıklara Ait Testler

Üreme Fonksiyonlarına Ait Testler

Biyokimya

Mikrobiyoloji

Mikoloji (Mantar Bilimi)

Toksikoloji

Portör ve İşe Giriş Öncesi Yapılacak Tetkikler

Check up

Kapsamlı Metabolik Testi (CMP)

Bu test böbrek, karaciğer ve elektrolit ve asit / baz dengesinin yanı sıra, kan şekeri ve kan proteinlerinin mevcut durumunu teşhis etmek için gereken 14 test grubundan oluşur. Anormal sonuçlar ve özellikle de anormal sonuçların kombinasyonları, ele alınması gereken bir sorunu gösterebilir.

Glukoz (Şeker Hastalığı)

Böbrek (Böbrek)

Karaciğer Fonksiyon Testleri (Hepatik testler)

Elektrolitler (Sodyum, Potasyum, Klor, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum gibi)

Diyabet

Kanınızda Açlık Kan Şekerinizi test etmenin yanı sıra Hemoglobin A1c seviyenizi ölçmek ve glukoz yükleme testleri diyabet durumunuzu anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca sodyum, potasyum ve kalsiyum gibi önemli elektrolit seviyelerini de test etmek gerekebilir.

İlaç Tarama Testi (kokain, opiatlar, amfetaminler, esrar)

Bu ilaç testi kanı, aşağıdaki ilaçların varlığına göre kontrol eder: Amfetaminler (amfetamin, metamfetamin), barbitüratlar (amobarbital, butalbital, pentobarbital, fenobarbital, secobarbital, benzodiaz) flurazepam, flurazepam, diazepam), kanabinoidler (esrar), kokain (kokain, benzoilekgonin), opiatlar (kodein, morfin) ve fensiklidin.

Sağlık Profilleri (Erkek ve Kadın Sağlığı)

Bu konuda çalışılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri ile ilgili detaylı bilgiyi https://www.invitro.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

Erkek Kapsamlı Sağlık Profili İçin Olan Testler

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı içinde bu mega profil, aşağıdakileri içeren 40’ın üzerinde test içerir:

Tam Kan Sayımı (CBC)

TSH ile Tiroid Profili

Lipit Profili

Karaciğer Profili

Böbrek Testi

Sıvılar ve Elektrolitler

Diyabet (şeker metabolizması)

PSA

Kadınların Kapsamlı Sağlık Profili İçin Olan Testler

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı içinde bu mega profil, aşağıdakiler dahil 40’tan fazla test içermektedir:

Tam Kan Sayımı (CBC)

TSH ile Tiroid Profili

Lipit profili

Karaciğer Profili

Böbrek Testi

Sıvılar ve Elektrolitler

Diyabet (şeker metabolizması)

Demir, Toplam

Kalsiyum

Fosfor

Kalp hastalığı ve inme için majör risk faktörlerini belirler

Karaciğer ve böbrek fonksiyonu

Demir için anormal derecede düşük bir test sonucu demir eksikliği anemisini gösterebilir.

Kalsiyum ve fosfor, kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi için gereklidir.

Böbrek (Böbrek Fonksiyonu) Testi

Bu test seti böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Test şunları içerir: Albumin, Kan Üre Azotu (BUN), BUN/Kreatinin oranı, Kalsiyum, Klorür, Kreatinin, Glukoz, Fosfor, Potasyum ve Sodyum.

Karaciğer Testi (ALT, AST, ALP, GGT, LDH, Globulin, Albumin)

Karaciğer vücutta önemli bir organdır. Birçok toksik ilaç, alkol kullanımı, karaciğer hasarı, bazı kanser ve hepatit karaciğeri olumsuz yönde etkileyebilir. Bu test temel hepatik profilden oluşur:

Albümin

Alkalin Fosfataz

Alanin Transaminaz (ALT) (SGPT)

Aspartat Transaminaz (AST) (SGOT)

Bilirubin, Total

Billirubin, Direkt

Protein, Total

Tiroid Testleri

Tiroid problemleri için genel tarama tipik olarak Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH) için kan testini içerir. Bununla birlikte, daha fazla bilgi toplamak için başka kan testleri de yapılabilir. Tiroid Test testi şunları içerir: Tiroid Uyarıcı Hormon (TSH), Serbest Tiroksin İndeksi (FTI), Tiroksin (T4) ve Tiroid Hormonu Bağlama Oranı (T3 alımı).

Lipid Profili

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (STD) Testi

Klamidya

Ureoplasma

Mycoplasma

HIV

Frengi (Sifilis)

Belsoğukluğu (Gonore)

Hepatit B

HPV (Human Papilloma virüs)

Bu testler STD’yi tarayabilir. STD’ler, infertilite, ektopik veya tubal gebeliklerin ve insan Papilloma virüsünün neden olduğu rahim ağzı kanserinin başlıca nedenlerindendir.

67 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör