TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Tıbbi Tahlil Laboratuvarı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tıbbi tahlil laboratuvarı konusu geniş kapsamlı bir konudur ve aşağıda bu konuda temel bilgilere yer verilmiş durumdadır.

Hastanelerde tıbbi tahlil laboratuvarı organizasyonları tüm biyolojik numunelerin laboratuvar testlerinin yapılmasını ve raporlanmasını sağlayan birimlerdir. Günümüzde laboratuvar çalışmalarında hedef, test isteklerinin yapılmasından sonuçların ilgili yerlere ulaşmasına kadar geçen süreyi kısaltmaktır. Bu sürenin önemli bir bölümü (%55-60) preanalitik evredir. Bir başka ifadeyle Tahlil yapılma aşamasından önceki evredir. Laboratuvar informasyon sistemi (LİS) ve Hastane Otomasyon Sistemlerinin (HOS) geliştirilmesiyle bu süreler ideal zamanlara yaklaşmıştır. Hastanelerde laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuvar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Test sonuçlarının eksik çıkması, kaybolması, test öncesi uyulması gereken kurallara uyulmaması, yanlış numune kabı seçimi, yetersiz örnek alınması, yanlış test gününde hastaneye gelinmesi, eksik test girişi yapılması vb en çok karşılaşılan sorunlardır. Örneğin kan sayımı için alınan kanın EDTA içeren tüp yerine kuru tüpe konması, yeterince karıştırılmaması sonucu pıhtılaşmaların olması veya Potasyum için alınan kan örneğinde zor damar bulunması veya çok ince iğneden kanın hızla akıtılmaya çalışılması sonrası eritrositlerin parçalanarak bazı değerleri yükseltmesi olarak değerlendirilebilir.

Tıbbi Tahlil Laboratuvarında Sıklıkla Yapılan Testler

Gerek hastane içinde gerekse özel olan tüm tıbbi tahlil laboratuvarı bünyelerinde aşağıda ifade edilen testler yapılmaktadır.

Bu testler ana bir başlığın alt başlığında yapılan genel testlerdir. Kişinin sağlık durumuna dair temel bilgiler verirler.

 1. ACE

 2. Açlık Kan Şekeri

 3. Adrenalin

 4. AFP

 5. Alanin Aminotransferaz (ALT) Serum

 6. Albumin Serum

 7. Alkalen Fosfataz (ALP) Serum

 8. Amilaz Serum

 9. Aspartat Aminotransferaz (AST) Serum

 10. ADH

 11. Bilirubin (Direkt) Serum

 12. Bilirubin (Total) Serum

 13. Demir (Fe) Serum

 14. Demir Bağlama Kapasitesi (UIBC) Serum

 15. Fosfor (P) Serum

 16. Gama Glutamil Transferaz (GGT) Serum

 17. Glikoz Serum

 18. HbA1c Tam Kan

 19. HDL Kolesterol Serum

 20. Kalsiyum (Ca) Serum

 21. Kan Üre Azotu (BUN) Serum

 22. Klorür (Cl) Serum

 23. Kreatin Kinaz (CK) Serum

 24. Kreatinin Serum

 25. Laktat Dehidrogenaz (LDH) Serum

 26. LDL Kolesterol Serum

 27. Potasyum (K) Serum

 28. Sodyum (Na) Serum

 29. Total Kolesterol Serum

 30. Total Protein Serum

 31. Trigliserid Serum

 32. Ürik Asit Serum

102 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör