PATOLOJİ, GENETİK, MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI

Hastalıklara doğru ve erken tanı koymak, yaşanabilecek daha büyük sorunları ortadan kaldırır. Fiziki muayeneden sonra istenen tahlil, hastaya kesin teşhis koymanın önemli bir adımıdır. Analiz yapmak laboratuvarların asıl işi gibi görünse de önemli olan doğru analiz sonuçlarının hastaya ve doktora zamanında ulaştırılmasıdır. Steril ve düzen içinde çalışılan laboratuvarlarda, çalışanların önlük ve eldiven ile çalışmalarını yapması, el yıkama alışkanlığının mutlaka olması laboratuvarın kalitesini ilk görüşte belli eden etkenlerdir. Teknoloji sayesinde artık kısa sürede ve güvenilir şekilde tahlil sonuçlarını almak mümkündür. Teknolojik gelişmeler nedeniyle tahlil çeşitliliğinin artmasıyla, tahliller farklı laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Patoloji, genetik, mikrobiyoloji laboratuvarları farklı hastalıkların teşhisini koymak için birbirinden farklı işlevler görmektedir.

Patoloji laboratuvarları, hastadan ameliyatla ya da cerrahi müdahale ile alınan parçaları incelemektedir. Tıbbi patoloji laboratuvar teknik alanı; boyama/özel işlem odası/alanı, doktor mikroskopi inceleme odası/alanı, arşivleme odası ve kimyasal buhar veya gazlar için özel olarak havalandırma sistemi bulunan makroskopi odasından oluşur.

Genetik tüm hastalıkların tahlilleri genetik laboratuarlarında yapılır. Genetik laboratuvarları sitogenetik ve moleküler genetik olmak üzere iki temel kısımda çalışır.

Mikrobiyoloji laboratuvarı ise sadece mikrobiyolojik analizlerin yapıldığı bir yerdir. Bu laboratuvarda hangi dal olursa olsun başta patojenler de dâhil olmak üzere istenmeyen mikroorganizmaların analizi yapılır. Bakteri, virüs, mantar gibi mikroskobik canlıların incelenmesi mikrobiyoloji laboratuarlarında yapılır. Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarları besiyerini kendisi yapması durumunda ayrıca besiyeri hazırlama odası bulundurur.

Her tip tahlil laboratuvarlarında çalışanların aralıklı olarak eğitilmesi de çok önemlidir. Eskiden tahlil laboratuvarlarında el becerisi gerekliyken, teknolojik cihazların gelişimi sayesinde bunların doğru kullanılması önem kazanmaktadır. Tıbbi laboratuvar birim sorumlusu, tıbbi laboratuvar personelinin mesleki becerilerini geliştirmek, teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını ve tıbbi laboratuvar hizmet standartlarını yerine getirmelerini sağlamak üzere, yılda en az bir hizmet içi eğitim programı düzenler veya tıbbi laboratuvar personelinin düzenlenen en az bir hizmet içi eğitime katılımını sağlar. Bu eğitimler kayıt altına alınmaktadır.

İnsani ve etik değerler bir tıbbi laboratuvarın önemsediği ilk kural olmalıdır. Hasta hayatının sorumluluğunu mutlak göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Tahlil sonuçları, hastalığın tedavisini ve hastaların yaşam kalitesini belirlemektedir. Kalite sistemi bu anlamda hayati önem taşımaktadır.

14 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör