02164144455 - 05330922796

invitro@invitro.com.tr

İşe Giriş ve Portör Tetkikleri

İşe Giriş sırasında istenebilecek tetkikler çok kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

İşe giriş muayeneleri kapsamında

 • Portör Tetkikleri (Burun-Boğaz-Gaita Kültürü, Parazit İnceleme)
 • Akciğer Grafisi* (Çamlıca Görüntüleme Merkezi tarafından)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Odyometri (İşitme Testi),
 • Görme muayenesi*
 • Tam kan sayımı
 • ALT, AST gibi karaciğer fonksiyon testleri
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Kan şekeri
 • İdrar tetkiki
 • Hepatiti B
 • Hepatit C
 • AIDS
 • Uyuşturucu kullanımı
 • Toksik-ağır metaller (kurşun, civa vb) kan ve idrarda varlığı gibi işe özel incelemeler yapılabilmektedir.

Bilindiği gibi kişilerin işe ilk girişte ve her 3 ayda bir işyeri hekimine muayene olması ve isteyeceği laboratuvar tetkiklerini yaptırması yasa gereği olması yanı sıra toplum sağlığının korunması açısından da önemlidir.

dsc01906Gıda ile ilgili işlerde ve sıhhi müesseselerde  çalışanların akciğer grafisi çekilerek aktif tüberküloz açısından taranmaktadır.  Gaita örneklerinde parazit kist ve yumurtalarıyla, dizanteri ve tifo etkenlerinin varlığı, burun ve boğaz kültürlerinde gıda zehirlenmelerine yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisi araştırılmaktadır.

Daha önce sadece resmi sağlık kurumlarında yaptırılabilen akciğer grafisi ve laboratuvar tetkikleri,   9 Mart 2000 gün ve 23988 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” de tanımlanan özel sağlık kuruluşlarında da yaptırılabilmektedir.

İnvitro Laboratuvarı Kadıköy'de 1993 yılından beri hizmet vermekte olup, söz konusu yönetmelik kapsamındadır. Görüntüleme ve tetkiklerin bir bölümünü Çamlıca Görüntüleme Merkezi, Kadıköy Merkez Polikliniği, Özel Marmara Tıp Merkezi, IDK danışmanlık gibi çözüm ortaklarımızın işbirliği ile yapılmaktadır.

Testler ve uygulama hakkında daha detaylı bilgi almak ve irtibat için 0216 414 44 55 veya 0533 092 27 96 numaralı telefondan kurumsal iletişim sorumlumuz Eser Akça  görüşebilir veya bize yazabilirsiniz.

Portör taraması için yapılacak incelemelerin önerilen peridoyu aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Portör Tetkiklerinin Periyodu
*En az yılda bir defa : Dışkı Kültürü, Boğaz Kültürü , Burun Kültürü, Akciğer Grafisi *En az 6 ayda bir defa : Dışkının Mikroskobik İncelenmesi