Patoloji Laboratuvarları

Hastalıklara doğru ve erken tanı koymak, yaşanabilecek daha büyük sorunları ortadan kaldırır. Fiziki muayeneden sonra istenen tahlil, hastaya kesin teşhis koymanın önemli bir adımıdır.  Analiz yapmak laboratuvarların asıl işi gibi görünse de önemli olan analiz sonuçlarının hastaya ve doktora zamanında ulaştırılmasıdır. Steril ve düzen içinde çalışılan laboratuvarlarda, çalışanların önlük, maske ile çalışmalarını yapması, el yıkama alışkanlığının mutlaka olması laboratuvarın kalitesini ilk görüşte belli eden etkenlerdir. Teknoloji sayesinde artık kısa sürede ve güvenilir şekilde tahlil sonuçlarını almak mümkündür. Teknolojik gelişmeler nedeniyle tahlil çeşitliliğinin artmasıyla, tahliller farklı laboratuvarlarda yapılmaktadır. Patoloji, genetik, mikrobiyoloji laboratuvarları farklı hastalıkların teşhisini koymak için birbirinden farklı işlevler görmektedir. Patoloji laboratuvarları, hastadan ameliyatla ya da cerrahi müdahale ile alınan parçaları incelemektedir.

Genetik tüm hastalıkların tahlilleri genetik laboratuvarlarında , bakteri, virüs, mantar gibi mikroskobik canlıların incelenmesi mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır.

Tahlil laboratuvarlarında çalışanların aralıklı olarak eğitilmesi, yeniliklere açık ve son teknolojik aletlerle çalışılan bir ortam olması çok önemlidir.  Eskiden tahlil laboratuvarlarında el becerisi gerekliyken, teknolojik cihazların gelişimi ve değişimi sayesinde bunların doğru kullanılması önem kazanmaktadır. İnsani ve etik değerler bir tıbbi laboratuvarın önemsediği ilk etken olmalıdır. Hasta hayatının sorumluluğunu mutlak göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Tahlil sonuçları, hastalığın tedavisini ve hastaların yaşam kalitesini belirlemektedir. Akreditasyon ve kalite sistemi bu anlamda hayati önem taşımaktadır.