Özel Tıbbi Tahlil Laboratuarı

Tıbbi tahlil laboratuarı, hekimlerin hastalarına vermiş olduğu tetkikler sonucu alınan örnek veya numuneleri test eder. Test sonucu hekime iletilir. Ardından hekim tarafından hastaya bilgi verilir. Gerek görülür ise tedavi süreci hekim tarafından başlatılır. Tıbbi tahlil laboratuarı çalışanları güler yüzlü, sabırlı, dikkatini uzun süre bir yere odaklayabilen, rutin işleri yapmaktan sıkılmayan ve başka kişiler ile iyi iletişim kurabilen kişilerdir. Çalışanlar laboratuar ortamındaki tüm cihazları ve araçları kullanmadan önce kontrol eder. Analiz, deney ve testler için kullanılacak örnek numuneleri hazırlar. Bu analiz, deney ve test sonucu bulgularını rapor ederek takip eder.

Laboratuardaki tüm araç ve gereçlerin temizleyerek dezenfekte etmek zorundadır. Ayrıca bu aletlerin bakımı için de tıbbi tahlil laboratuarı çalışanları sorunludur. Herhangi bir arıza veya yaşanabilecek probleme karşılık olarak cihazları ve aletleri kullanmadan önce kontrol etmelidir.

Laboratuar ortamındaki cihazların ve aletlerin tam olması yapılacak tahliller için önemlidir. Bu nedenle tıbbi tahlil laboratuar ortamında cihazlar, cam ile porselen malzemeler, bilgisayar ve kimyasal maddeler olmak zorundadır. Cihazlar; santrifüj, yarı otomatize sistemler ile otoanalizörler, mikroskop, kan sayım cihazı ile elektronik terazi olmak zorundadır. Cam ile porselen malzemeler; pipet, huni, deney tüpü, baget, mezur, erlent, balon, desikatör ve joje gibi porselen-cam malzemeler olmak zorundadır. Bunların yanı sıra tıbbi tahlil laboratuarında alınan örnekten çıkarılacak sonuç için çinko ile sülfat, bakır ile sülfat karışımı kimyasal madde olmak zorundadır. Tüm tahliller için kullanılan bu kimyasal maddelerin rolü büyüktür. Tüm bu malzemeler bir laboratuar ortamında olması gereken cihaz ve aletlerdir.

Hastadan alınan örneği kısa süre içerisinde sonuçlandıracak ve bilgisayar ortamında hastanın doktoruna sonuçları ileten görevli kişiler vardır. Ancak tüm laboratuar çalışanları cihaz ve aletler hakkında gerekli bilgiyi bilmesi, uygulaması ve hijyenik olmasına dikkat etmelidir. Özellikle de tıbbi tahlil laboratuarı ortamında çalışan laboratuar uzmanları ile tıp adamları için ortamın temiz, hijyenik ve dağınık olmaması çok önemlidir. Tüm bu koşullar hem çalışanların sağlığı açısından hem de laboratuar da çalışan uzman kişiler için temiz olması gereklidir.