İstanbul Tıbbi Tahlil Laboratuvarları

Çeşitli hastalıkların teşhisi için tahlile ihtiyaç duyulmaktadır. Pek çok tahlil çeşidi sayesinde hastalıkların daha erken tedavi edilmesi mümkündür. Önceki yıllarda hastanelerin farklı bölümlerinde laboratuvarlar varken, Sağlık Bakanlığı’nca 2013’te var olan laboratuvarlar 3’e ayrılmıştır. Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Patoloji laboratuvarları haricinde, Genetik laboratuvarlar ve Doku Tıbbi laboratuvarları bulunmaktadır. İstanbul Tıbbi Tahlil Laboratuvarları

Tıbbi laboratuvarların temel çalışma alanları analiz ve bu analizlerin güvenilir ve doğru sonuçlandırılmasıdır. Bunu zamanında klinisyene ve hastaya ulaştırmak en önemli noktadır. Teknolojinin günden güne gelişmesinin medikal tarama ve tanı alanlarına etkisi sayesinde, daha güvenilir ve hızlı sonuçlar elde edilmektedir. Elde edilen test sonuçların doğru ve hızlı şekilde klinisyene ve hastaya ulaştırılmasının yanı sıra, bilgisayara kaydedilen bilgiler sayesinde veri yönetimi ile toplum sağlığı ve hastalıklar ile ilgili yararlı bilgilere ulaşılmaktadır. Kan, idrar, balgam, dışkı, ter, omurilik sıvısı, burun akıntısı ve vücutta yer alan diğer sıvıların tahlil edildiği laboratuvarlar, tıbbi biyokimya laboratuvarlarıdır.

Bu sıvıların içinde olan maddelerin miktarı ve bunun yanı sıra var olup olmadığı da tahlil edilip, raporlanır. Bu laboratuvarlarda genellikle ürik asit, kan şekeri, karatinin, üre, şeker ve kolestrol bu laboratuvarlarda yapılır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında ise parazit, mantar, virüs testleri yapılır. Kültür testleri ve hepatit markırları burada  tahlil edilir. Kan, yara, idrar ve boğaz kültürleri bu laboratuvarlarda yapılan diğer tahlilerdir.

İstanbul Tıbbi Tahlil Laboratuvarları

Patoloji laboratuvarlarında ufak cerrahi müdahaleler ve ameliyatlarda alınan doku örneklerinin tahlileri yapılmaktadır. Alınan parçaların kötü ya da iyi huylu olduğu bu laboratuvarlarda anlaşılır. Mikroskop altında incelemeler soncu ortaya çıkar. Doku tipi laboratuvarları, organ ve doku merkezlerinde bulunmaktadır. Organ ve doku veren kişilerle, nakil yapılacak hastaların uyumuna burada bakılır. İnsanların genetik yapılarını çözümlemek, gen haritalarını çıkarmak, genetik testlere olan ilginin de arttığını göstermektedir. Gün geçtikçe yeni genetik testlerin kullanıldığı da görülmektedir. Genetik moleküler testler genetik laboratuvarlarda yapılmaktadır. Kromozom analizlerine ek olarak bu testlerde de artış görülmektedir. Türkiye’deki tıbbi tahlil  laboratuvarları, Sağlık Müdürlüğü’nün öncelikleri ile yeni ihtiyaçlar doğrultusunda gelişme göstermekte ve dünyadaki gelişmeleri takip etmektedir.