02164144455 - 05330922796

invitro@invitro.com.tr

Sık İstenenler

Kan – İdrar -  Gaita Tahlilleri

 • D Vitamini Kan Düzeyi
 • İnsülin Direnci
 • Anne Kanında Fetal DNA (Nifty)
 • Gebelikde İdrarda İyot

Mikrobiyolojik incelemeler

 • Kültür Antibiyogram
 • Mantar Araştırılması
 • Parazit Araştırılmaları
 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların Araşt.
 • Su ve Sebillerin Kontrolü

Fertilite Tetkikleri

 • Spermogram - Sperm Yıkama

Alerji Testleri

Evlilik Öncesi Tetkikler

 • HBsAg, Anti HIV, Anti HCV ve VDRL
 • Hemoglobin Elektroforezi

İşe  Giriş

 • Kan ve İdrar Tetkikleri
 • Akciğer Grafisi – EKG
 • Solunum Fonksiyon Testi - Odyometri
 • Uyuşturucu Metabolitleri

Portör Tetkikleri

 • Boğaz-Burun-Gaita Kültürü
 • Parazit Araştırılmas
 • Akciğer Grafisi

Görüntüleme Hizmetleri

 • Akciğer ve diğer direkt grafiler
 • 4 Boyutlu Renkli USG-Doppler
 • Gebe Takip ve Taramaları
 • Digital Mamografi
 • Digital Panaromik Diş Röntgeni