Güvenilir Tıbbi Tahlil Laboratuvarı

İnsan yaşamının önemi genelde sağlık kaybedildiğinde anlaşılır. Hastalığın ne olduğu veya seyri için hastaneye, doktora gidilmesi ve nihayet tüm tetkik ve analizlerin yapıldığı tıbbi tahlil laboratuvarlarında teslim edilen sonuçlar gelişen süreçlerdir. Doktorların muayenesinin yeterli olmadığı durumlarda doğru tanıyı koyabilmek için testlere veya patolojik bulgulara, görüntülemeye ihtiyaç duyulduğunda hastanın başvurduğu hizmet birimidir laboratuvarlar. Hastanın kaygıyla gittiği tıbbi tahlil laboratuvarında güleryüzlü çalışan personel, hijyenik ortam, numune alımının hızlı ve zamanında titizlikle yapılması, numunelerin korunması, sonuçların doğru analiz edilmesi hastanın yaşamında belirleyici olan sağlık çalışmalarıdır. Tıbbi tahlil laboratuvarlarının güvenilir çalışması, insan hayatına verdikleri önemi de gösterir.

Dünya standartlarına erişme çabası olan tıbbi tahlil laboratuvarlarının akreditasyon alması için özel yeterliliğe ve kaliteye sahip olması gerekir. Hastanelerin bünyesine bağlı tıbbi tahlil laboratuvarları, özel laboratuvarlar insan vücudundan kan, tükürük, sıvı gibi örnekleri biyolojik, hematoloji, immünoloji, kimyasal, immünolojik, sitolojik araştırmalar, patalojik numunelerin alınması, detaylı incelenmesi, değerlendirilmesi gibi araştırmaların tümünü yapmaları ileri düzeyde, kaliteli hizmetin uygunluğunun göstergesidir. Üniversite hastane laboratuvarları, enfeksiyon hastalıkları, tıbbi biyokimya, patoloji ana dallarından oluşur. Eğitim ve araştırma hastanelerinde enfeksiyon, klinik mikrobiyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi patoloji, hematoloji, immünoloji laboratuvarları mevcuttur. Özel kurumlarda tıbbi tahlil laboratuvarları klinik mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku analizleri, tıbbi biyokimya bölümleriyle hizmet verirler. Laboratuvar personelinin işinde uzmanlaşmış olması, güvenilir test verileri, hastalara olumlu yaklaşım, testlerin tekrarlanmasının en aza indirgenmesi ise hasta memnuniyetini kazandıran gelişmelerdir, aynı zamanda hastalığa doğru teşhis konulmasını, tedavi sürecinin de doğru işlemesini sağlar.

Akreditasyon Karar Kurulu tarafından yapılan denetimlerden pozitif yönde uygunluklar, standartların günümüz teknolojisine uyumluluğu ve bunun yanıltıcı olmayan sonuçlar taşıyan tahlil, patoloji, emar, röntgen gibi uygulamalarda gösterilmesi, kararı da olumlu etkileyecektir.