Doğru Teşhis Konulması, Doğru Tedavi Yöntemleri

İnsanlar hep sağlıklı kalacaklarını düşünürler. Günün birinde herhangi bir rahatsızlık başladığında ise sağlığa dikkat etmek akıllara gelir. Fakat bunun yanı sıra eski sağlığına kavuşmak için gidilen doktor, hastane, tıbbi tahlil laboratuvarlarının önemi de anlaşılır. Hasta kişi, kaliteli hizmet almak ister. Doğru teşhis konulması, doğru tedavi yöntemleri almak her bireyin sosyal düzende doğal hakkıdır.

Doktordan beklentisi hastalığının tanısını koyarken dikkatli ve titiz olmasıdır. Muayene yeterli bilgi vermiyorsa tıbbi tahlil laboratuvarlarında yapılacak testler, patolojik incelemeler, röntgenler, emar sonuçları teşhisin konma aşamasında etkin görev alan unsurlardır. Tıbbi tahlil laboratuvarları insan vücudundan titizlikle aldığı materyalleri biyolojik, mikrobiyolojik, immünolojik, kimyasal, sitolojik, hematolojik, patalojik incelemeler yapan ve diğer tüm analizleri tayin edebilen, ölçebilen, hastanın vücudundaki mikroorganizmaların varlığını, yokluğunu açıklayan işlemleri yapan kuruluşlardır.

Hasta, tıbbi tahlil laboratuvarlarının hijyenik ortama sahip olmasını, profesyonel eller tarafından testlerinin yapılmasını ister. Kan alırken ve sonrasında korunması, kanın tahlile gönderilme süresi, mikroskobik inceleme kalite standartlarında olması gerekir. Hastalık psikolojisiyle endişe içerisinde kan verirken veya diğer işlemleri yaptırırken laboratuvar çalışanlarının güleryüzlü ve hastaya moral veren bir tutum sergilemeleri gerekir. Hasta gittiği tıbbi tahlil laboratuvarında işlemlerinin yavaş, günler sonraya aktarılması, sonuçların alınamaması veya yanlış sonuçlar kişilerin hastalığının ilerlemesine neden olur, yanlış tedavi uygulanması neticesinde hayatını kaybedebilir. Hatasız, uygun şartlarda ve uzman doktorlar eşliğinde hastanelere bağlı veya özel çalışan kuruluşlar, tetkikler öncesi hazırlığının yapılması kadar, özellikle tümör belirteçleri, karaciğer, böbrek hastalıkları, diyabet, gibi kritik sonuçların hastaya verildiği anlar da önem taşır ve kuruluşun hizmet kalitesini belirler.

Tıbbi tahlil laboratuvarlarının işleyişi preanalit evre, analitik evre, raporlama sonrası olan postanalitik evreden oluşur. Teknik personel, kalite kontrol ve standardizasyonu düzenli olarak yapılan, takip sistemi gelişmiş, son teknolojik sistemlerin doğru kullanılması, aralıklarla gelişim eğitimlerinin takiplerinin yapılması hastalara referans olacaktır.