CHECK-UP PANEL 1

Mikroskop
 • Hemogram

 • Sedimentasyon

 • Açlık Kan Şekeri

 • Üre , Kreatinin

 • Ürik Asit

 • SGPT (ALT)

 • SGOT (AST)

 • GGT

 • Alkalen Fosfataz

 • LDH

 • Kalsiyum

 • Magnezyum

 • Fosfor

 • T.Kolesterol

 • HDL Kolesterol

 • LDL Kolesterol

 • Trigliserid

 • Free T3

 • Free T4

 • TSH

 • İdrar Tahlili

CHECK-UP PANEL 2

deney

Check-up Panel 1'teki bütün testler    

                                            +

 • Vitamin B12

 • Folik Asit 

 • Ferritin 

 • Vitamin D3 

 • Insulin 

 • Hemoglobin A1c 

CHECK-UP

ve

GÖRÜNTÜLEME

3D Taramalar

                   Check-up Panel 1

                            veya

                   Check-up Panel 2

                                                +

 • Ultrasonografi

 • Tüm Batın

 • Akciğer Grafisi  

 • Mamografi (kadınlar) 

 • PSA/Serbest PSA (erkekler)